ORBADA

1. Introduction, Features and Screen shots

If you have a problem with the configuration program or driver, database connection, you do not know how to use the program - ask, go to sf.net and create a support request. I will be grateful for each contact.

4. Documentation in English

ORBADA is an excellent tool for database developers, SQL developers, DBA administrators, as well as for users who wish to broaden their knowledge and skills in SQL.

Advanced functionally and intuitive and clear graphical interface makes it easier to administer the database. By using JDBC libraries allows you to connect to multiple databases. Dedicated plug-ins for databases such as Oracle, SQLite, Firebird, HSQLDB, DerbyDB allow even better use of their possibilities. Well-rounded graphic interface that allows to perform simple tasks as well and advanced operations DBA too. A clear menu system and multiple tabs makes browsing, searching and modifying objects in a database easy for each user.

5. Dokumentacja po Polsku

ORBADA jest doskonałym narzędziem dla projektantów baz, programistów SQL, administratorów DBA, jak również dla użytkowników chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie języka SQL.

Zaawansowany funkcjonalnie a przy tym intuicyjny i przejrzysty interfejs graficzny, znacznie ułatwia administrowanie bazą danych. Dzięki wykorzystaniu bibliotek JDBC pozwala na łączenie się z wieloma bazami danych. Dedykowane wtyczki dla takich baz danych jak Oracle, SQLite, Firebird, HSQLDB, DerbyDB pozwalają jeszcze lepiej wykorzystać ich możliwości. Dopracowany graficznie interfejs, umożliwia wykonywanie zarówno prostych czynności jak i zaawansowanych operacji administratora baz danych. Czytelne menu i system wielu zakładek powoduje, że przeglądanie, wyszukiwanie i modyfikacja obiektów w bazie staje się proste dla każdego użytkownika.

ORBADA